Vorstenbosch 'Kwist - logo

Reglement

 

1. Algemeen

 1. Vorstenbosch ‘Kwist is een kwis waarbij in teamverband een vragenlijst ingevuld moet worden.
 2. De organisatie en uitvoering is volledig in handen van het Vorstenbosch ‘Kwist- team.
 3. Instructies of aanwijzingen van het Vorstenbosch ‘Kwist-team dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 4. Bij activiteiten op de openbare weg is eenieder verplicht om zich aan de normale wettelijke regels te houden.

2. Teams

 1. Een team bestaat uit circa 6 tot 12 personen.
 2. Elk team bevat tenminste 1 persoon welke woonachtig is, of is geweest in Vorstenbosch.

3. Inschrijving

 1. Een team kan zich inschrijven voor Vorstenbosch ‘Kwist via de website.
 2. De gegevens van de contactpersoon worden bij inschrijving ingevuld.
 3. Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor de kwis-avond.

4. Deelnemen aan Vorstenbosch ‘Kwist

 1. Zo spoedig mogelijk na inschrijving ontvangt de contactpersoon een bevestiging van inschrijving via e-mail.
 2. Op de dag van de kwis kan ieder team tussen 18.00 uur en 19.00 uur starten door het vragenboek op te halen bij Bar de Ketel in Vorstenbosch.
 3. Bij het afhalen van het vragenboek op de kwis-avond wordt opgegeven op welke locatie je team zit. Deze locatie moet binnen de parochie van Vorstenbosch zijn.
 4. Tijdens de kwis mogen diverse hulpmiddelen gebruikt worden, zoals computers, laptops, telefoons, buren, vrienden, familie, kennissen, meetmiddelen enz...
 5. Het team vult het vragenboek duidelijk en leesbaar in.
 6. Het ingevulde vragenboek moet op de dag van de kwis uiterlijk om 23.00 uur bij Bar De Ketel worden ingeleverd. (de klok van de kerktoren in Vorstenbosch wordt hierbij als bindende factor gehanteerd).
 7. Tijdens de kwis-avond zal ook een geheime opdracht uitgevoerd worden. Deze zal bij het vragenboek worden uitgereikt.

5. Beoordeling

 1. De kwis bestaat uit diverse rubrieken met diverse vragen, voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.
 2. Indien een antwoord niet of onleesbaar is ingevuld zullen er geen punten worden toegekend.
 3. Het team met de meeste punten zal als winnaar worden aangewezen.
 4. Bij een gelijk aantal punten zal het Vorstenbosch ‘Kwist-team de plaatsen verdelen op tijdstip van inlevering van het vragenboek.
 5. Elk team mag een joker inzetten. Voorin het vragenboek wordt opgeschreven op welke categorie je de joker inzet. Op deze categorie ontvangt het team dubbele punten.

6. Prijsuitreiking

 1. Het team dat de eerste prijs heeft behaald krijgt een bedrag van €250,- en natuurlijk de wisselbeker.
 2. Plaats twee ontvangt €150,- en plaats drie €75,-.
 3. De winnaars van Vorstenbosch ‘Kwist worden bekend gemaakt op de feestavond.

7. Diversen

 1. Discussie of correspondentie omtrent de uitslag van deze kwis is niet mogelijk.
 2. Indien er zich onvoorziene situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal er na overleg een uitspraak door het Vorstenbosch ‘Kwist-team worden gedaan.
 3. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. De deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 4. Deelname door minderjarigen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.
 5. De organisatie van Vorstenbosch ‘Kwist wenst iedereen veel plezier.